Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Törvények, fontos jogszabályok képes leírás - Munka-védelem.tlap.hu
részletek »

Törvények, fontos jogszabályok - Munka-védelem.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: munkavedelem.tlap.hu » Törvények, fontos jogszabályok
Keresés
Találatok száma - 4 db
A 2000. évi törvény a kémiai biztonságról

A 2000. évi törvény a kémiai biztonságról

A 2000. évi XXV. törvény a munkahelyek kémiai biztonságáról részletesen a Magyar Közlöny 2000. évi 38. számában áll teljes terjedelemben rendelkezésre, most néhány főbb vonatkozást ismertetünk: - A veszély fogalma a toxikus hatás mellett a tűz- és robbanás- illetve környe-zeti veszéllyel is kiegészült, a kémiai biztonság a vegyi anyag teljes életcik-lusára kiterjed ("születéstől az elmúlásig", azaz a veszélyes hulladék is érte-lemszerűen ez a kategória), a hatály az anyagra és a tevékenységre terjed ki, azonban a gyógyászati anyagok, növényvédő szerek, kozmetikai anyagok stb. - amelyekre külön szabályozás vonatkozik - kivételek - Az emberre való veszélyességet a toxikus veszélyeknél 9, a tűz- és robbanás veszélynél 5, a környezetre veszélyességnél 1 osztállyal jellemzik, (fokoza-tok), a veszélyességi osztályoknál, a bejelentésnél a már ismert "R és S" mondatok alkalmazása a gyártó, importáló részéről továbbra is kötelező ("R"= sajátos kockázatok, "S"= biztonsági tanácsok leegyszerűsítve). - Készülőben van a "Magyar veszélyes anyagok jegyzéke": az 1 kg/év felhasz-nálást meghaladó veszélyes anyag felhasználást kell bejelenteni az ÁNTSZ illetékes helyi intézete részére.

HR DOC SHOP

HR DOC SHOP

A HR DOC SHOP Magyarország első és egyetlen iratminta portálja, ahol megtalálja belépéstől a kilépésig az összes munkaügyi, HR, társadalombiztosítási és munkavédelmi iratmintákat, szabályzatokat. Amennyiben Önnek is elege van a gyűrűs dossziékból, a használhatatlan ingyenes mintákból, és hírlevelekből, oldalunk előfizetésével megkönnyítheti saját munkáját. 2012. július 1-napjával ÚJ Munkatörvénykönyve lép hatályba. Ön felkészült erre? Tehát júliustól a régi munkaszerződés mintákat, jelenléti íveket, szabadságos dokumentumokat jobb esetben át kell alakítani, rosszabb esetben teljesen újakat kell készíteni. Amennyiben oldalunkra előfizet, több száz iratminta és szabályzat közül válogathat, melyek megfelelnek az Új törvényi előírásnak.

Munkavédelmi szabályok

Munkavédelmi szabályok

Az eljárási kötelezettség keretjellegű feladat, amelyet konkrét jogi előírások töltenek ki tartalommal, azaz az Mvt.-beli felhatalmazások általános kereteit konkretizálva számos végrehajtási jellegű jogszabály állapít meg egyedi, speciális jogosítványt (egyben feladatot). A jogszabályok vegyes jelleggel részben munkabiztonsági (műszaki), részben munkaegészségügyi természetű kérdésekben biztosítanak eljárási lehetőséget. Ezek közül a következőkre kell felhívni a figyelmet: munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések vizsgálatában részvétel, amely az előbbi esetben egy részletesebben szabályozott, "erőteljes" részvétel, aláírási jog, második esetben inkább a kivizsgáló szerv által szükségképpeni, egyes tényekre, körülményekre vonatkozó felkérést jelent. (Mvt. 66. § (3), 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 4.-5. sz. melléklete, 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet, továbbá a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 5.§ (2) bekezdése).

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat készítésére jogszabály által előírt kötelezettsége nincs a munkáltatónak. E tekintetben is érvényes a munkavédelmi törvény alapelve, miszerint a munkavédelmi követelményeket a munkáltató teljesíti és a teljesítés módját a munkáltató maga határozza meg. Ennek megfelelően a munkáltató rendelkezhet egyedi utasításban és rendelkezhet szabályzatban, vagyis a sok egyedi utasítás helyett a munkavédelem követelményrendszerét, eljárási szabályait egyetlen utasításban, a munkavédelmi gyakorlatban kialakult formában, úgynevezett munkavédelmi szabályzatban foglalhatja egységbe. A munkavédelmi szabályzat készítésére, szerkezeti és tartalmi elemeire nincs jogi kötelezés. Ez összhangban van a munkavédelmi törvénnyel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen önkényesen lehetne munkavédelmi szabályzatot készíteni. A munkáltató rendelkezési kötelezettségei meghatározzák a munkavédelmi szabályzat tartalmát, továbbá a munkavédelmi gyakorlat kialakította azt a szerkezeti formát, amely alkalmas arra, hogy a munkáltatóra háruló szabályozási területeket egymásra építve, áttekinthetően és közérthetően közvetítse a munkavállalók felé.

Tuti menü